Privacy en Cookie beleid

Privacy verklaring

Servix.be bv, gevestigd aan de Kontichsesteenweg, 41 2630 Aartselaar (Antwerpen) België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring die geldig is vanaf 25 mei 2018. Bij Servix.be worden uw klantgegevens, net zoals de klant zelf, op een respectvolle manier behandeld. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens binnen ons bedrijf verloopt geheel in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als 'GDPR').

Contactgegevens:
Servix.be bv
Kontichsesteenweg, 41
2630 Aartselaar (Antwerpen)
België
+32 3 887 77 20

Persoonsgegevens die wij verwerken

Servix.be bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
 • Camerabeelden worden opgenomen en dienen voor beveiliging (diefstal, vandalisme, ..)
 • uitsluitend bij noodzaak voor technische ondersteuning in de dienst na verkoop de wachtwoorden of toegangscodes.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@servix.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Servix.be bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het voeren van een degelijk klantenbeheer, administratie en correcte boekhouding zijn correcte en volledige klantgegevens van belang.
 • uitvoeren van onze dienstverlening zoals dienst na verkoop en Support. Servix.be streeft de beste mogelijke klantservice na, hiervoor verzamelen we uw klantgegevens zodat we met elkaar kunnen communiceren. Zo kunnen we optimale support bieden, geven we antwoorden op uw technische vragen en bieden we oplossingen aan om u verder te helpen. Ook voor omruilingen onder garantie en herstellingen hebben we uw klantgegevens nodig.
 • bezorgen van nuttige en noodzakelijke informatie over onze professionele activiteiten, maar ook vb. uitzonderlijke openings en sluitings-uren / dagen.
 • informatieve nieuwsbrieven bezorgen met kennis en knowhow over nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, beurzen, events, opleidingen, ed. We zorgen er tevens voor dat er geen onnodige mails of te veel mails verstuurd worden, dit uit respect voor de Ontvanger. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.
 • informeren van promotionele acties over nieuwe producten & diensten die voor onze klanten zinvol kunnen zijn.
 • rapportering voor interne doeleinden.
 • voor het beter afstemmen van onze website op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers en klanten.
 • voor bewakingsdoeleinden en ter bestrijding van fraude
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Servix.be bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Servix.be bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot de realisatie van de doeleinden van de verwerking

Delen van persoonsgegevens met derden

Servix.be bv zal de persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derden, met uitzondering indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant (vb. omruiling onder garantie, rechtstreekse levering met extern transport, licentie op naam, …) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij een bezoek aan de website van Servix.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Servix.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Servix.be bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@servix.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Servix.be bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Dat is:
GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Servix.be bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@servix.be

Webshop powered by Marcando